Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een vorm van (kortdurende) hulpverlening binnen de arbodienstverlening en werkt in nauwe samenwerking met werkgever en werknemer.

Er zijn vele situaties en scenario’s denkbaar die ervoor zorgen dat een van je medewerkers niet meer optimaal functioneert. Zoals werkstress door overbelasting, onzekerheid als gevolg van een naderende reorganisatie of problemen door een overspannen thuissituatie. Hoe herken je de signalen?

Wanneer BMW?
Hieronder vind je een aantal factoren die aanleiding kunnen zijn om contact te zoeken met bedrijfsmaatschappelijk werk:
  • gebrek aan motivatie, ervaring van over- en onderbelasting in het werk;
  • onzekerheid over voortbestaan werk, functie of bedrijf;
  • verminderd functioneren, disfunctioneren en/of arbeidsongeschiktheid;
  • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing, functieverandering;
  • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen;
  • re-integratie na langdurig verzuim;
  • conflicten, spanningen in de relatie met collega's, leidinggevende en/of ondergeschikten;
  •  persoonlijke effectiviteit en communicatie;
  • persoonlijke problematiek, zoals: relatie, gezondheid, wonen, opvoedingsvraagstukken, financiën, eigenlijk alle algemene dagelijkse aangelegenheden kunnen aan de orde komen

Wat biedt het BMW?
Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeid- of privéomgeving die hun uitwerking hebben op de werksituatie. Het BMW kan zowel preventief als curatief ingezet worden en levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Er hoeft dus niet perse sprake te zijn van verzuim.

Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt diensten voor medewerkers, leidinggevenden en management zoals:
  • Psychosociale begeleiding van medewerkers
  • Coachen van leidinggevenden:
  • Advisering van het management
  • Voorlichting, training, workshops

Werkwijze BMW
Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft geen pasklare oplossing. Het verheldert het probleem, geeft inzicht, ontrafelt achtergronden en oorzaken, geeft beïnvloedingsmogelijkheden aan en onderzoekt alternatieven.
Soms blijft het bij een advies, en soms volgt een verwijzing naar een professionele hulpinstantie. De begeleiding is over het algemeen kortdurend en bestaat vaak uit niet meer dan vijf gesprekken. Er wordt altijd op hoofdlijnen, met medeweten en toestemming van de medewerker, teruggekoppeld aan de werkgever en deze wordt betrokken bij de oplossing van het probleem indien dit wenselijk is.

Een belangrijk aspect van het bedrijfsmaatschappelijk werk is vertrouwelijkheid. De centrale waarden van het vak zijn bovendien verankerd in een beroepscode. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn lid van de beroepsvereniging BPSW en staan geregistreerd bij Registerplein en conformeren zich daarmee aan de beroepscode en bijbehorende tuchtrecht. Trajecten worden niet vergoed door de persoonlijke zorgverzekering.
gevens.

 

Impulse
Stefanie Receveur
Herungerweg 152, Venlo
Tel:06 265 241 79
stefanie@impulse-cc.nl

link naar linkedin accountlink naar facebookpagina

Kvk 12064786
Registraties: BPSW, Registerplein