TRAINING
Training: Impulse ontwikkelt en geeft trainingen met verschillende onderwerpen. De trainingen worden ontwikkeld op basis van de vraag van de opdrachtgever en de deelnemers van de training. Kenmerken van mijn training zijn: praktijkgericht, naast inzicht en theorie vooral veel actie. Er komen verschillende werkvormen aan bod. Om het effect van een training te vergroten besteed ik veel tijd en aandacht aan het werken met persoonlijke leerdoelen en actieplan, intakes voorafgaand aan de training en persoonlijke feedback voor de deelnemers.

De training uitbreiden met individuele coaching of intervisie behoort ook tot de mogelijkheden
De trainingen kunnen in-company gegeven worden. Open inschrijvingstrainingen vinden ook regelmatig plaats.
Onderwerpen die tot de basistrainingen horen van Impulse zijn:
• Persoonlijke ontwikkeling & Leiderschap
• Communicatie & Samenwerking
• Stresshantering & Vitaliteit
- Coachingsvaardigheden

Resultaat:
- Blijvende verandering in houding en gedrag van de medewerkers
- Meer vitaliteit en werkplezier van de medewerkers
- Voorkomen van uitval van medewerkers en daarmee samenhangende kosten.

Graag onderzoek ik met u de verschillende mogelijkheden, combinaties en de vragen die u heeft op het gebied van trainingen en coaching voor uw organisatie
 
Als je iets niet leuk vindt, verander het. Als je het niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je er over denkt (Mary Engelbreit)