COACHING
groeiCoaching is een begeleidingstechniek die erop gericht is mensen te helpen gemakkelijker hun doelen te laten formuleren en te realiseren. Het doel is het verwezenlijken van aanwezig potentieel in de persoon, leren door te doen, resultaatgericht en gebaseerd op groei en ontwikkeling van de persoon. Meer zelfbewustzijn en kunnen handelen vanuit een nieuw perspectief.

Voor mensen die:
- Hun probleemoplossend vermogen willen vergroten.
- Bepaalde vaardigheden en competenties willen ontwikkelen en verbeteren

Resultaat:
- Je bent je bewust van je eigen handelen en je kunt dit beïnvloeden.
- Leven vanuit je persoonlijke drijfveren en wensen.
 
Van binnen naar buiten betekent dat je de kern van je identiteit als vertrekpunt neemt (Stephen Covey)