Aanbod

Het aanbod bestaat uit individuele trajecten en trainingen

Bedrijfsmaatschappelijk werk & Coaching
Persoonlijke trajecten zijn een vorm van intensieve, individuele begeleiding. Afhankelijk van de doelstelling en het probleem of de wens zijn er verschillende vormen.Voor alle trajecten geldt dat het inzicht geeft, begrip en nieuwe mogelijkheden om de situatie anders aan te pakken of te verbeteren. Bij bedrijfsmaatschappelijk werk staat de relatie met en/of de terugkeer naar het werk centraal. voor meer informatie, kijk onder de tabbladen coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Werkwijze:
Er vindt altijd eerst een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt de situatie in kaart gebracht en worden de doelen bepaald. Daarnaast is het van belang dat er een klik is om met het traject door te gaan. Een traject bestaat over het algemeen uit een intake en 5 vervolgconsulten. Tussen de consulten wordt gewerkt met opdrachten.

Trainingen
Bij in-company trainingen / maatwerk is een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever het uitgangspunt. Daarnaast biedt Impulse een aantal open inschrijvingstrainingen aan zoals: Stresshantering & Vitaliteit, Persoonlijk Leiderschap en Effectieve communicatie
Meer informatie vind je onder het tabblad Training.

 
Alleen wie verandert blijft zichzelf trouw (Wolf Biermann)