Aanbod
Het aanbod bestaat uit individuele trajecten en trainingen

Coaching, en Bedrijfsmaatschappelijk werk
Persoonlijke trajecten zijn een vorm van intensieve, individuele begeleiding. Afhankelijk van de doelstelling en het probleem of de wens zijn er verschillende vormen.Voor alle trajecten geldt dat het inzicht geeft, begrip en nieuwe mogelijkheden om de situatie anders aan te pakken of te verbeteren. Bij bedrijfsmaatschappelijk werk staat de relatie met en/of de terugkeer naar het werk centraal. 

Werkwijze:
Er vindt altijd eerst een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt de situatie in kaart gebracht en worden de doelen bepaald. Daarnaast is het van belang dat er een klik is om met het traject door te gaan. Coaching en Counseling zijn rond de 6 tot 10 consulten. Het bedrijfsmaatschappelijk werk traject bestaat over het algemeen uit een intake en 5 vervolgconsulten. Tussen de consulten wordt gewerkt met opdrachten.

Diagnose & Trainingen
Bij in-company trainingen / maatwerk is een opdrachtgesprek het uitgangspunt.
Meer informatie over Diagnose en Trainingen is te vinden onder de tabbladen.
 
Een organisatie lijdt het meest onder de verandering die zij vreest (Kees de Bondt)